โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 1 และ วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2563 โดยมีคุณอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง🎉🏆

⭐การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🏆เด็กชายณัฐชนม์ ศรีโคตรจันทร์ รางวัลชนะเลิศ
⭐การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🥈นางสาวสุนิสา อับดุลเลาะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
⭐การแข่งขันท่องบทกวีจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🥉เด็กหญิงสรชา อัครบุญนนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
⭐การแข่งขันท่องบทกวีจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🏆นางสาวจิดาภา เชาวน์สิริวีรกุล รางวัลชนะเลิศ
⭐การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🥈เด็กหญิงเกตุ พิริยะกฤต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
⭐การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🏆นางสาวพริริสา ไชยวุฒิ รางวัลชนะเลิศ
⭐การแข่งขันบรรเลงเครื่องดนตรีจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🏆เด็กหญิงมัททวนันท์ เกตุระหงส์ รางวัลชนะเลิศ
⭐การแข่งขันบรรเลงเครื่องดนตรีจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🏆นางสาวขวัญกัญจน์ ใจคล่องแคล่ว รางวัลชนะเลิศ
🏫🇨🇳กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในภาคเหนือ และสะท้อนความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนของนักเรียน

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3777368922306129