โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ญ.ญานิรัตน์ วีระสุวรรณ นักเรียนชั้น ป.4/3 ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรประจำตำแหน่ง รองอันดับ 3 การประกวดหนูน้อยทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเข้ารับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่