ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรม “โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563” เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีความเสียสละ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยการผลิตหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค พร้อมดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ประชาชนในชุมชน ณ หมู่บ้านล้อมน้ำ และผู้ปกครองบริเวณในโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahxinsheng/photos/?tab=album&album_id=3397862656923426