โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแจ้งหยุดเรียนวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563