📌เส้นทางการเข้า-ออกโรงเรียน
▶️เวลา 06.30–08.15 น. และเวลา 16.30–18.30 น. ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ เข้าประตู 1 และออกประตู 2
▶️เวลา 08.15–16.30 น. ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ เข้าและออก ประตู 1 เท่านั้น
📌📌จุดจอดรถ
🅿️การจอดรถช่วงเวลา 06.30–08.15 น. ให้จอดรถในบริเวณลานจอดรถหน้าทางเข้าประตู 1
🅿️การจอดรถช่วงเวลา 08.15–15.00 น. ให้จอดรถในบริเวณบริเวณหน้าทางเข้าประตู 1 , บริเวณรอบวงเวียน และบริเวณตึกอำนวยการ
📌📌📌ช่วงเลิกเรียน ให้ผู้ปกครองนัดหมายเวลาและจุดรับนักเรียน เพื่อลดความแออัดการจราจรในโรงเรียน

ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
📌จุดจอดรถ (จุดสีเขียว)
🅿️การจอดรถช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ให้จอดรถในบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนด คือ
1.ลานจอดรถหน้าทางเข้าประตู 1
2.บริเวณรอบวงเวียน
3.บริเวณตึกอำนวยการ
4.ลานจอดรถหน้าทางเดินคลุมหลังคา (Cover Way) บริเวณหน้าสนามบาสเกตบอล (เข้าได้เวลา 15.00 น.)
5.ลานจอดรถหน้าอาคารหอประชุมและโรงอาหารฉงซิน (เข้าได้เวลา 15.00 น.)
📌📌เส้นทางการเข้า-ออกโรงเรียน
▶️เวลา 15.00–16.30 น. ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ เข้าและออก ประตู 1 เท่านั้น
▶️เวลา 16.30–18.30 น. ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ เข้าประตู 1 และออกประตู 2
📌📌📌ช่วงเลิกเรียน ให้ผู้ปกครองนัดหมายเวลาและจุดรับนักเรียน เพื่อลดความแออัดการจราจรในโรงเรียน