โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในโอกาสมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับทางโรงเรียน โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมรับมอบ ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563