โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ VBAC TABLETENNIS CHAMPIONSHIPS 2020 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีชาย ด.ช.สถิตคุณ สุขุมพัฒน์ นักเรียนชั้น ป.3
🥉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีหญิง ด.ญ.เมธาวินี ต้องรักชาติ นักเรียนชั้น ป.3