เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้กำกับลูกเสือ คณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมถวายพระพร พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำความดี ปลูกต้นรวงผึ้ง และพัฒนาบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ตึกอำนวยการ แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563