ผู้กำกับลูกเสือ พร้อมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในสัปดาห์ถวายความจงรักภักดีพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน อาทิ บริเวณหน้าโรงเรียน สะพานลอย อาคารเรียน และอาคารโรงอาหาร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สามารถชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=3266362250073468&__tn__=-UC-R