โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณสิริพร สิริกุลกิจไพศาล และครอบครัว ในโอกาสมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ (แบบเท้าเหยียบ) จำนวน 10 ชุด ให้กับทางโรงเรียน โดยมี คุณวิรัตน์ ศานติอาภา ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563