โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดภัย ห่วงใย COVID-19 โรงพยาบาลลานนา ระหว่างวันที่ 17 – 29 มิถุนายน 2563 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 💯🥰
❤😷ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19