โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง น้องจีจ้า นักเรียนชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด “หนูน้อยโควิด 2020 Online” ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถตามที่ตัวเองถนัดในรูปแบบออนไลน์

หนูน้อยโควิด 2020

🎉🏆โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง น้องจีจ้า นักเรียนชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด "หนูน้อยโควิด 2020 Online" ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถตามที่ตัวเองถนัดในรูปแบบออนไลน์🏫💃

โพสต์โดย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020