✅ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้มาติดต่อทุกท่าน ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน กรุณาสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทั้งเข้าและออก ทุกครั้ง‼💯
⚠️ เพื่อติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการของ ศบค.