ประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย ในสถานการณ์ โควิด-19 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
📌📌เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือน รบกวนดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถครับ

✅แผนกปฐมวัย
▶️เวลา 06.30 – 08.00 น. และ เวลา 15.00 – 18.00 น.
ผู้ปกครอง / ผู้มาติดต่อ เข้าประตู 1 และ ออกประตู 2
▶️เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
ผู้ปกครอง / ผู้มาติดต่อ เข้าและออก ประตู 1 เท่านั้น

✅แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
▶️เวลา 06.30 – 08.15 น. และ เวลา 16.30 – 18.30 น.
ผู้ปกครอง / ผู้มาติดต่อ เข้าประตู 1 และ ออกประตู 2
▶️เวลา 08.15 น. – 16.30 น.
ผู้ปกครอง / ผู้มาติดต่อ เข้าและออก ประตู 1 เท่านั้น