ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานการจัดอบรมและบรรยายเรื่อง “รอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดุษฎี พงศ์อุดม หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=3216002821776078&__tn__=-UC-R