😷🏫 แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
🥰 ห่ า ง กั น แต่ไม่ห่างไกล 🙆
✅มั่นใจ ✅ปลอดภัย ✅เมื่อมาโรงเรียน 🏫
❤แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน
💙แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง
🏫⚠️ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด💙❤