เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดย คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ คุณเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะทำงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย และแผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=3207073356002358&__tn__=-UC-R