สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับประถม-มัธยมได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบ-63

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล หน่วยวัด : นิ้ว