สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัยได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบอนุบาล-63

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล หน่วยวัด : นิ้ว