logo school vector 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือ

แบบเรียน และอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนของปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชำระค่าสมุด-หนังสือเรียน ได้ที่นี่ แบบฟอร์ม ชำระค่าสมุด-หนังสือเรียน

89994661_210277560183668_2234797807686909952_n