logo school vector 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ประจำปีการศึกษา 2563

90087749_601359994059435_6701009263709388800_n