โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมหรรษานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

 

การแสดงของนักเรียน ชั้นตอ. และอ.1

 

การแสดงของนักเรียน อ.2

 

การแสดงของนักเรียน อ.2