โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 
คุณกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “งานเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562″ โดยมี คุณธวัชชัย ไชยกันย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ , คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีพร้อมร่วมรับชมสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมการแสดง และนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เป็นต้น ณ อาคารหัวเฉียว และอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
ภาพสะท้อนความเป็นเลิศของนักเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนเห็นได้จากความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และจากการวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ที่เป็นข้อสอบกลางจากนครปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งผลการทดสอบอยู่ในระดับยอดเยี่ยม รวมถึงการคว้ารางวัลการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศมากมาย

 

Part 01 พิธีเปิดและกิจกรรมเปิดบ้าน

 

Part 02 การแสดงของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2

 

Part 03 การแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4

 

Part 04 การแสดงของนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6