งานอนามัยโรงเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพฟันเบื้องต้น และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดกรองความผิดปกติทางด้านสุขภาพเบื้องต้น และส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสารภี และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563