โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมทั้งทางโรงเรียนได้ติดตั้งสายฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อให้บรรยากาศโดยรอบมีความชุ่มชื้นและลดปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)