โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ ในระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ อาคารหอประชุมฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้จัดจุดคัดกรองโดยการวัดไข้ และกดเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือก่อนเข้าอาคารหอประชุม

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2908478939195136&__tn__=-UC-R