ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนปฐมวัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้เจ้า การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเต้นรำจีน และรับอั่งเปา ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563