โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ “โรตารีคัพ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ดังนี้
เด็กชายภูมิพัฒน์ วงค์ขัน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 12 ปี
เด็กหญิงนาเดีย โกฮ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 12 ปี
เด็กหญิงสุภัสสรา เมืองใจคำ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 15 ปีหญิง
นางสาวดลฤดี ตรีรัตนวารีสิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นทั่วไปจำกัดมือหญิง
นายนัทธวัฒน์ ชุติธรรมวัฒน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น 18 ปีชาย