โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริงภายนอกโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมความคิดและจินตนาการในการเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนเวียงกุมกาม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2864374683605562&__tn__=-UC-R