คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอล ฉงซินคัพ ครั้งที่ 13 (ระดับอนุบาล) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก สร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออกในทางที่ดี เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน โดยมีตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น และ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ณ สนามฟุตบอล ระดับปฐมวัยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดและการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2861985803844450&__tn__=-UC-R

สามารถรับชมภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2866630040046693&__tn__=-UC-R