ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ระดับชั้นอนุบาล1-3 เพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

 

Part 01 การแสดง

 

Part 02 การแสดง[ต่อ]

 

Part 03 พิธีมอบรางวัล