โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นักกีฬา ช.ซ.ว. คนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดรายการ “CMU TAEKWONDO OPEN 9” โดยชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
ด.ช.ศุภวิชญ์ เกลี้ยงกลม ชั้น ป.5/5 รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ยุวชนชาย 11-12 ปี (class B) เกราะธรรมดา
น.ส.สิริญา รมหิรัญ ชั้น ม.3/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เยาชนประเภทหญิง อายุ15-17 ปี รุ่นเฟเธอร์เวท (class A) เกราะไฟฟ้า