โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ญ.ญานิรัตน์ วีระสุวรรณ นักเรียนชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 3 การประกวดหนูน้อยทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่