โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี น.ส.กันติชา ทองจันทร์ นักเรียนชั้น ม.6/3 ที่ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 นางงามบุปผชาติเชียงใหม่ ประจำปี 2563 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่