คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนฯ ร่วมพิธีพร้อมนำการแสดงเชิดสิงโต ดนตรีจีนและนาฏศิลป์จีน ทำการแสดงในกิจกรรม “งานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลตรุษจีน ง่วนเซียว” ประจำปี 2563 โดยชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารมงคล มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2857154050994292&__tn__=-UC-R