โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาเทเบิลเทนนิสตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชั้น 4 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีรายชื่อนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้
นักกีฬาชาย
1.นายธนพล วะเชร์
2.นายพชร ผลวิวัฒน์
3.ด.ช.ภีมภพ ศรีถาวร
4.นายธนชัย เดชคุณมาก
นักกีฬาหญิง
1.น.ส.ดลฤดี ตรีรัตนวารีสิน
2.น.ส.อินทิรา หมื่นทัศน์
3.ด.ญ.สกุณา วีระสุวรรณ
4.ด.ญ.ภัรวดี อุนจะนำ

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2855402484502782&__tn__=-UC-R