โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นายอังกฤษ ทองขันธ์ นักเรียนชั้น ม.4/2 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์”
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
เหรียญทองแดง ว่ายท่ากบ 100 เมตรชาย
เหรียญทองแดง ว่ายท่ากบ 200 เมตรชาย
เหรียญทองแดง ว่ายผลัดผสม 4× 100 เมตรชาย
เหรียญทองแดง ว่ายผลัดผสม 4×200 เมตรชาย
เหรียญทองแดง ว่ายผลัด มิกส์ 4×100 เมตร