โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารอำนวยการ
1.ทพ.มานพ พงศ์อายุกูล ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
2.นพ.นันท์ณิศา ทวีอภิรดีรัตนะ แพทยศาสตรบัณฑิต