งานประชาสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ามอบกระเช้าส้มมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พร้อมร่วมกล่าวอวยพรคำมงคลทั้งภาษาไทย-ภาษาจีน แด่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนต่างๆ อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ,หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ,หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ,สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 เป็นต้น ซึ่งตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนได้รับคำชื่นชมจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สื่อมวลชน ในการสื่อสารภาษาจีนเป็นอย่างมาก