เนื่องในวันวิชาการและบูรณาการวันตรุษจีน คณะมังกรและสิงโต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำการแสดงแห่มังกรและเชิดสิงโต พร้อมไหว้บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียน เพื่อร่วมมอบความมงคล เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน แด่คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ณ ห้องเกียรติคุณ ห้องประธานอำนวยการมูลนิธิฯ และห้องธุรการ-การเงิน อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2820843024625395&__tn__=-UC-R