คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานจัดกิจกรรมวันวิชาการ “มหกรรมวันวิชาการผสานวัฒนธรรม” ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมนำนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประกอบพิธีไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยกิจกรรมประกอบด้วย อาทิ การแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประกวดร้องเพลงจีน กิจกรรมการออกร้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ระดับประถม-มัธยม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศพิธีไหว้เจ้าและการเชิดสิงโตได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2820745061301858&__tn__=-UC-R

สามารถรับชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดและกิจกรรมสาระการเรียนรู้ได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2820771637965867&__tn__=-UC-R