เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล เพื่อร่วมอวยพรส่งความสุข โชคลาภ และความโชคดี เนื่องในเทศกาลตรุษจีน แด่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ตลอดจนร่วมนำตัวแทนนักเรียนนำกล่าวอวยพรคำมงคลทั้งภาษาไทย-ภาษาจีน แด่หน่วยงานสื่อมวลชนต่างๆ โดยได้รับคำชื่นชมในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนเป็นอย่างมาก และในโอกาสนี้คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดยคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการฯ ร่วมมอบความมงคลแด่คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน พร้อมทั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2820623551314009&__tn__=-UC-R