เนื่องในวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จึงได้จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวและเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรักความสามัคคี โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2818677838175247&__tn__=-UC-R