คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน รับมอบโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส จากคุณภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563