ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ระดับชั้นอนุบาล1-3 เพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2816738491702515&__tn__=-UC-R