คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และประธานบริหารโรงเรียน นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูชาวจีน เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาตำแหน่ง ฯพณฯ ท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ โดยองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563