ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช การศึกษาเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว และชมพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ภายในสวน รวมทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริงภายนอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2815971251779239&__tn__=-UC-R