วันที่ 20 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมแสดงความยินดี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล Super Leader ระดับ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (CHIANGMAI NEXT)” ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง