โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี คณะผู้บริหารและครู ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล Super Leader & Super Teacher 2020 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ดังนี้
1.นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน รางวัล Super Leader ระดับ 1
2.นายรณชัย กล้าผจญ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา รางวัล Super Teacher ระดับ 1
โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกันนี้คณะครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดองค์ความรู้เรื่องพฤติกรรมนักเรียนมัธยมต้น และสรุปผลโครงการเรียนรู้ อย่างมีความสุข สนุกอย่างสร้างสรรค์” ณ ห้องลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2810648598978171&__tn__=-UC-R