โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิง เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย (น้องไข่ตุ๋น) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ ( CHIANGMAI NEXT )” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2563